Ασφαλής η κατανάλωση ψαριών του Παγασητικού μετά τις πλημμύρες Έπειτα από ειδικές αναλύσεις του ΕΛΚΕΘΕ

Ασφαλής είναι η ημερήσια κατανάλωση βενθοπελαγικών ψαριών (σαφρίδια, γόπες, φρίσσες) από την παράκτια ζώνη του Παγασητικού Κόλπου και των ακτών της Θεσσαλίας, μετά από τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή.

Αυτό έδειξαν ειδικές αναλύσεις που έγιναν από επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο προγράμματος για την εκτίμηση επικινδυνότητας, όσον αφορά την κατανάλωση ψαριών.

Ο σκοπός αυτών των δειγματοληψιών και αναλύσεων ήταν η αποτύπωση της ποιότητας των βενθοπελαγικών ψαριών σε μέταλλα και η εκτίμηση των τυχόν επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση τους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες κατά την διάρκεια της πλημμύρας στην περιοχή της Θεσσαλίας, έγινε μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων νερού και φερτών υλών μαζί με ρύπους προς την παράκτια ζώνη του Παγασητικού κόλπου και των ακτών της Θεσσαλίας. 

Για να διαπιστωθεί αν υπήρξε μόλυνση των ψαριών εγινε συλλογή και ανάλυση δειγμάτων σάρκας από βενθοπελαγικά ψάρια από επιστήμονες του  Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (https://io.hcmr.gr/), του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (https://imbriw.hcmr.gr/) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών.

Οι επιστήμονες συνέλλεξαν δείγματα βενθοπελαγικών ψαριών (σαφρίδια, γόπες, φρίσσες) σε τρεις δειγματοληψίες. Η πρώτη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 21/8/2023, δηλαδή 15 μέρες πριν από τις πλημμύρες, από μια καθαρή περιοχή στην έξοδο του Παγασητικού κόλπου. Δύο επιπλέον δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 15 και 30 μέρες μετά τις πλημμύρες, στις 20/9/2023 και στις 5/10/2023 αντίστοιχα, από την περιοχή μέσα στον Παγασητικό Κόλπο.

Οι χημικές αναλύσεις δεν έδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις πριν και μετά τις πλημμύρες των συγκεντρώσεων των μετάλλων στα δείγματα σάρκας των βενθοπελαγικών ψαριών από την περιοχή του Παγασητικού Κόλπου.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας για τον άνθρωπο από την κατανάλωση των βενθοπελαγικών ψαριών από τον Παγασητικό Κόλπο μετά τις πλημμύρες όσον αφορά τα μέταλλα (ημερήσια πρόσληψη, μέγιστη ασφαλής κατανάλωση, λόγος επικινδυνότητας, όρια θεσπισμένα από διεθνείς και εθνικές αρχές) έδειξε ότι η κατανάλωση τους είναι ασφαλής.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ποιότητα των ψαριών από την περιοχή του Παγασητικού Κόλπου μετά τις πλημμύρες για την αποτύπωση των επιπτώσεων σε βάθος χρόνου.

About Doriforos news

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου