Ποιοι πρέπει να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό


Τέλος χρόνου σήμερα στην προθεσμία για την εκπλήρωση μιας πολύ σημαντικής υποχρέωσης φορολογικού χαρακτήρα για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Είναι η υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού ο οποίος αποτελεί και τη βάση για μια σειρά από ελεγκτικές και όχι μόνο λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης. Το πρόστιμο για μη δήλωση του λογαριασμού ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Η προθεσμία για την δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να έχουν εγκαταστήσει συσκευή αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS), λήγει σήμερα, 12 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα να χορηγηθεί μικρή παράταση στη σχετική προθεσμία.

Η χρήσης του επαγγελματικού λογαριασμού είναι πολύ κρίσιμη για τη φορολογική διοίκηση καθώς μέσω αυτού:

- διενεργείται ο λεγόμενος προληπτικός φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατά τη διάρκεια προληπτικού επιτόπιου ελέγχου οι ελεγκτές  μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα αν για τα ποσά που εμφανίζονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια)

- συγκεντρώνονται και καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές μισθωτών και συνταξιούχων προκειμένου να τους χορηγείται η έκπτωση φόρου για την οικοδόμηση της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει, προκειμένου να λαμβάνουν το αφορολόγητο όριο, να δαπανούν ένα μέρος του εισοδήματός τους (10-20%) μέσω τραπεζικών καρτών ή με μεταφορές ποσών στους επαγγελματικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων και επαγγελματιών με τους οποίους συναλλάσσονται

- καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές όλων των φορολογούμενων προκειμένου να τους χορηγούνται λαχνοί για συμμετοχή στην φορολοταρία. Κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναδεικνύει με κλήρωση χίλιους τυχερούς που ο καθένας κερδίζει από 1.000 ευρώ αφορολόγητα και ακατάσχετα.
Περισσότερα: capital

About George Tservakis

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου