Τα λιβάδια Ποσειδωνίας των Κυκλάδων θα μελετήσουν ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Τις επιπτώσεις της αγκυροβολίας στα λιβάδια Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, η οποία συχνά οδηγεί στην υποβάθμισή τους και απειλεί τις πολυάριθμες οικοσυστημικές τους υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στα υποκείμενα ιζήματα, θα μελετήσουν ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ.

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μπλε Δάση της Μεσογείου – BLUEFORESTS» και αποσκοπεί στην προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων Μπλε Άνθρακα της Μεσογείου, και συγκεκριμένα των λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).

To έργο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τα μεσογειακά γραφεία του WWF στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Τουρκία και τη Β. Αφρική, με τη συμβολή ερευνητικών ιδρυμάτων και δημόσιων φορέων, υπό τον κύριο συντονισμό του γραφείου WWF Mediterranean.

Στη χώρα μας, το έργο αποτελεί μια συνεργασία του WWF Ελλάς, με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο Cyclades Preservation Fund και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ενώ περιοχή μελέτης είναι η ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.

Η επιστημονική ομάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., υπό την επιστημονική ευθύνη και συντονισμό της Δρ. Μαρίας Σαλωμίδη (Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας), αποτελείται από τους Δρ. Βασίλη Γερακάρη, Δρ. Γιάννη Ίσσαρη, Δρ. Ευγενία Αποστολάκη και Δρ. Βικτώρια Λίτση - Μιζάν. Στόχος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει την πίεση της αγκυροβολίας στα λιβάδια Ποσειδωνίας, αναπτύσσοντας ένα μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο θα εφαρμοστεί και θα δοκιμαστεί πιλοτικά στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων.

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα προσδιορίσει τα αποθέματα Μπλε Άνθρακα των λιβαδιών και τους παράγοντες που τα καθορίζουν και θα εκτιμήσει το ρίσκο απώλειας των αποθεμάτων άνθρακα λόγω της υφιστάμενης πίεσης από την αγκυροβολία.

Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τον καθορισμό ζωνών επέμβασης και μέτρων διαχείρισης αλλά και για την συμπερίληψη των λιβαδιών Ποσειδωνίας και του Μπλε Άνθρακα ως Λύσεις που Βασίζονται στη Φύση [NBS] στην εθνική πολιτική και νομοθεσία. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθούν προτάσεις για την ανάληψη δράσεων προστασίας σημαντικών περιοχών Μπλε Άνθρακα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας (όπως για παράδειγμα χωρικά μέτρα για την ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων).

Απώτερος σκοπός είναι οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο του BLUEFORESTS να παρουσιαστούν στις αρμόδιες αρχές και να προωθηθεί η θεσμοθέτησή τους μέσω πολιτικών ενεργειών, ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

About Doriforos news

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου